KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Kroatijos rengimosi narystei Europos Sąjungoje išsamios stebėjimo ataskaitos svarbiausios išvados