СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно основните изводи от цялостния мониторингов доклад за готовността на Хърватия за членство в ЕС