Verordening (EEG) nr. 2923/78 van de Raad van 12 december 1978 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair taiefcontingent voor garens geheel van vlokzijde, niet gereed voor de verkoop in het klein, van onderverdeling 50.05 A van het gemeenschappelijk douanetarief (1979)