2013/5/EU: Neuvoston päätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012 , Euroopan unionin liittymisestä pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta