Γραπτή ερώτηση αριθ. 252/87 του κ. Victor Manuel Arbeloa Muru προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των δώδεκα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συνέρχονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας Θέμα: Φυλάκιση του Ivan Cecko, Γιουγκοσλάβου μάρτυρα του Ιεχωβά