Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 374, 2006