Sporočilo Komisije o določitvi količine nekaterih proizvodov v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, ki so na voljo v prvi polovici leta 2012 v okviru nekaterih kvot, ki jih je odprla Unija