Γραπτή ερώτηση αριθ. 1511/86 του βουλευτή Fernand Herman προς την Επιτροπή Θέμα: Επιδόματα εγκυμοσύνης και τοκετού