Γραπτή ερώτηση αριθ. 316/86 του κ. Gustave Pordea προς το Συμβούλιο Θέμα: Αναγκαιότητα υποστήριξης από την ΕΟΚ της ρωμαλέας αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην ΕΣΣΔ