Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών — Εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ