Γραπτή ερώτηση αριθ. 2176/86 της κ. Barbara Castle προς την Επιτροπή Θέμα: Αποζημίωση λόγω απολύσεως στους εργαζόμενους του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας