Υπόθεση 82/82: Αίτηση περί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, τήν οποία υπέβαλε μέ διάταξη τής 25ης Νοεμβρίου 1981 τό Τribunale Civile e Penale di Firenze στό πλαίσιο τής υποθέσεως επιχείρηση Ιιαίςι-αηί κατά Αmministrazione delle Finanze dello Stato