Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές θειικού χαλκού, καταγωγής Γιουγκοσλαβίας