Avviż mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 17 tal-Artikolu 4 tal-Protokoll 1 tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati tal-SADC aderenti mal-FSE, fir-rigward tad-definizzjoni tal-kunċett “prodotti oriġinarji” u metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva Notifika tal-lista riveduta ta’ materjali li joriġinaw mill-Afrika t’Isfel u li ma jistgħux jiġu importati direttament fl-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti, li għalihom m’għandhiex tapplika l-kumulazzjoni prevista fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 4 tal-Protokoll 1 bejn l-UE u l-istati tal-SADC aderenti mal-FSE 2020/C 156/03