Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 13 mars 1997. # Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. # Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva des direktiven 91/410/EEG, 93/21/EEG och 93/90/EEG. # Förenade målen C-313/96, C-356/96 och C-358/96. TITJUR kommissionen mot Belgien