Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9604 — NENT/Telenor/JV) (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 54/02