Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Δευτέρας 21 Μαίου 1984