Κατάργηση της αποφάσεως της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 περί ορισμού του δικαστή που αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου ως δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων