Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο - Σχέδιο απόφασης ΕΚΑΧ της Επιτροπής για τη τροποποίηση της απόφασης 73/287/ΕΚΑΧ της 15ης Ιουλίου 1973 περί του άνθρακα οπτανθρακοποίησης και του οπτάνθρακα, που προορίζονται για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα της Κοινότητας ( Σύστημα για τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης )