Ειδοποίηση για την συμμετοχή στο BRITE (Βασική Έρευνα στις Βιομηχανικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη)