Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1577 ze dne 16. září 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Text s významem pro EHP.)