Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2473/82 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 1982 περί τροποποιήσεως των εισφορών πού εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα