Kommissionens forordning (EØF) nr. 2602/83 af 15. september 1983 om salg til forudfastsat pris af visse former for udbenet oksekød fra visse interventionsorganer