Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1892/86 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1986 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα