Doplňující sdělení ke sdělení vlády Polské republiky o směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků v oblasti Żabowo (2020/C 83/09) 2020/C 299/03