Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Valdemar Tomasevski Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο κ. Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))