ΣΥΣΤΑΣΗ αριθ. 1/87 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΚ-ΑΥΣΤΡΙΑΣ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ» της 14ης Αυγούστου 1987 για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας σχετικά με την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την κοινοτική διαμετακόμιση