Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8870 – E.ON/Innogy) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)