Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 228/85 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής Βραζιλίας