Γραπτή ερώτηση αριθ. 1757/86 του κ. Dieter Rogalla προς την Επιτροπή Θέμα: Ευρωπαϊκά γραμματόσημα προσέγγιση των ταχυδρομικών τελών