Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1771/79 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 1979, περί τροποποίησης του Κανονισμού αριθ. 467/67/ΕΟΚ " περί καθορισμού των συντελεστών μετατροπής, των εξόδων βιομηχανικής επεξεργασίας και της αξίας των υποπροϊόντων που αντιστοιχούν στα διάφορα στάδια μεταποίησης της όρυζας "