Kohtuasi C-140/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. oktoobri 2009 . aasta otsus (Tallinna Halduskohtu eelotsusetaotlus — Eesti Vabariik) — Rakvere Lihakombinaat AS versus Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Kuke ja kana külmutatud tükid või rups — Eesti ühinemine — Üleminekumeetmed — Põllumajandussaadused — Ülemäärased varud — Määrus (EÜ) nr 1972/2003)