Γραπτή ερώτηση αριθ. 1920/83 του κ. Doeke Eisma προς την Επιτροπή Θέμα: Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανικούς καταναλωτές μεγάλων ποσοτήτων