Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2427/89 της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 1989 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα