Cauza C-120/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 3 martie 2020 – Koleje Mazowieckie/Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.