Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3402/81 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την είσαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως