Zadeva C-676/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. septembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Ploiești – Romunija) – Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Predhodno odločanje – Načela prava Unije – Procesna avtonomija – Načeli enakovrednosti in učinkovitosti – Načelo pravne varnosti – Pravnomočnost – Vračilo dajatev, ki jih je država članica pobrala v nasprotju s pravom Unije – Pravnomočna sodna odločba, s katero je naloženo plačilo dajatve, ki ni združljiva s pravom Unije – Predlog za revizijo take sodne odločbe – Rok za vložitev tega predloga)