ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# 78/884/ΕΟΚ : Σύμβαση της 9ης Οκτωβρίου 1978 περί της προσχώρησης του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας στη σύμβαση περί της δικαστικής δικαιοδοσίας και της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και στο πρωτόκολλο που αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων