Υπόθεση C-51/10 P: Αναίρεση που άσκησε την 1η Φεβρουαρίου 2010 η Agencja Wydawnicza Technopol sp. z.o.o. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (δεύτερο τμήμα) στις 19 Νοεμβρίου 2009 στην υπόθεση T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z.o.o. κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)