Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3956/89 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1989 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα