Γραπτή ερώτηση αριθ. 2686/86 του κ. Alfons Boesmans προς το Συμβούλιο Θέμα: Νικαράγουα