Γραπτή ερώτηση αριθ. 1247/82 της κ. Anne-Marie Lizin προς τους Υπουργούς Εφωτερικών Θέμα: Συνεδίαση του NATO (τύπου Gymnich) την 1η Οκτωβρίου