Γραπτή ερώτηση αριθ. 2859/85 της κ. Dorothee Piermont προς τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τους συνερχομένους στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας Θέμα: Κατάσταση στο Ιράν