Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Lenz της 28ης Απριλίου 1989.