Γραπτή ερώτηση αριθ. 455/84 του κ. Luc Beyer de Ryke προς το Συμβούλιο Θέμα: Η θέση του Ρουμάνου συγγραφέα κ. Dumitru Tsepenag