Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1891/81 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη