Υπόθεση 63/85: Προσφυγή της Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie (οικονομικής ενώσεως των βιομηχανιών σιδήρου και χάλυβα), Diisseldorf, κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 11 Μαρτίου 1985