Αποφάσεις του Δικαστηρίου που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου 1985