Δεύτερη τροποποίηση της πρότασης κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου ο οποίος τροποποιεί το δημοσιονομικό κανονισμό της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων