Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1966/82 της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 1982 περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή λεμονιών καταγωγής Ισπανίας